Liste alle­mande d’Al­sa­ciens-Lorrains portés dispa­rus (2)

Commentaire (0) Les incorporés de force

 

Cette liste photo­gra­phique (qui indique les affec­ta­tions) concerne :

 Arnold Edmond (* Weit­bruch 28.2.1924) (Recueil photo­gra­phique des dispa­rus du Bas-Rhin – désor­mais cité RPBR – n°114).

 Nach­name: Arnold

 Vorname: Edmund

 Dienst­grad:

 Geburts­da­tum: 28.02.1924

 Geburt­sort:

 Todes-/Vermiss­ten­da­tum: 01.03.1944

 Todes-/Vermiss­te­nort: Bolschije Scha­ripy/Dribin/Gory/Iput Fluß/Kljusy/Molochwka Fluss/Rjasna/Scha­novo

jpg_ARNOLD_Edmond.jpgjpg_BARTH_ernest.jpg

 Barth Ernest (* Wiwer­sheim 8.8.1916) (RPBR n°189).

 Nach­name: Barth

 Vorname: Ernst

 Dienst­grad:

 Geburts­da­tum: 08.08.1916

 Geburt­sort:

 Todes-/Vermiss­ten­da­tum: 01.12.1943

 Todes-/Vermiss­te­nort: Darnitza / Kijew / Oses­cht­schina / Letki / Puchowka

 Baum­gart­ner Edouard (* Krieg­sheim 7.1.1916) (RPBR n°278).

 Nach­name: Baum­gart­ner

 Vorname: Eduard

 Dienst­grad:

 Geburts­da­tum: 07.01.1916

 Geburt­sort:

 Todes-/Vermiss­ten­da­tum: 01.07.1944

 Todes-/Vermiss­te­nort: Polen

 Becker Joseph (* Lixhau­sen 24.3.1920).

 Nach­name: Becker

 Vorname: Josef

 Dienst­grad:

 Geburts­da­tum: 24.03.1920

 Geburt­sort:

 Todes-/Vermiss­ten­da­tum: 01.04.1944

 Todes-/Vermiss­te­nort: Torshok / Bolschaja / Kissjeljenka / Koslowa / Powjed Fluss/

jpg_Baumgartner_Ed.jpg

 Berton Marcel (* Luzel­house 25.9.1917).

 Nach­name: Berton

 Vorname: Marcel

 Dienst­grad:

 Geburts­da­tum: 25.09.1917

 Geburt­sort:

 Todes-/Vermiss­ten­da­tum: 01.06.1944

 Todes-/Vermiss­te­nort: Mitte­lab­sch­nitt

 Bleyer Albert (* Lauten­bach 10.12.1919).

Nach­name: Blin­dauer
Vorname: René Emil
Dienst­grad:
Geburts­da­tum: 15.12.1923
Geburt­sort:
Todes-/Vermiss­ten­da­tum: 01.08.1944
Todes-/Vermiss­te­nort: Warschau / Narew Brücken­kopf
Nach den uns vorlie­gen­den Infor­ma­tio­nen ist die o. g. Person seit 01.08.1944 vermißt

  Blin­dauer René (* Riedi­sheim 15.12.1923).

 Nach­name: Blin­dauer

 Vorname: René Emil

 Dienst­grad:

 Geburts­da­tum: 15.12.1923

 Geburt­sort:

 Todes-/Vermiss­ten­da­tum: 01.08.1944

 Todes-/Vermiss­te­nort: Warschau / Narew Brücken­kopf

 Nach den uns vorlie­gen­den Infor­ma­tio­nen ist die o. g. Person seit 01.08.1944 vermißt.

 Boechlin René (* Sund­hof­fen 26.7.1921).

 Nach­name: Böchlin

 Vorname: Rene

 Dienst­grad:

 Geburts­da­tum: 26.07.1921

 Geburt­sort:

 Todes-/Vermiss­ten­da­tum: 01.01.1943

 Todes-/Vermiss­te­nort: Inwnja / Krinit­sche­wa­toje /
Mirnewss­kij / Niko­lajewka b. Niko­pol

 Bohn Robert (* Karls­ruhe 6.7.1917) (RPBR n°517).

jpg_BOHN_Robert.jpgjpg_BOWE_Rene.jpg

 Bowe René (* Bisch­willer 24.5.1924) (RPBR n°560).

 Nach­name: Bowe

 Vorname: Rene

 Dienst­grad:

 Geburts­da­tum: 24.05.1924

 Geburt­sort:

 Todes-/Vermiss­ten­da­tum:

 Todes-/Vermiss­te­nort: Russ­land

 Caspar Auguste (* Nieder­schaef­fol­sheim 2.4.1912) (RPBR n°721a).

 Chris­ten Edmond (* 29.3.1921).

 Debs Ernest (* Kilstett 7.4.1914) (RPBR n°834).

 Nach­name: Debs

 Vorname: Ernst

 Dienst­grad: Gefrei­ter

 Geburts­da­tum: 07.04.1914

 Geburt­sort: Kilstett

 Todes-/Vermiss­ten­da­tum: 13.08.1944

 Todes-/Vermiss­te­nort: In der Kgf. in Kames­ch­kowo

jpg_Caspar_Auguste.jpgjpg_Debs_Ernest.jpg

 Deschler Marcel (* Rixheim 25.4.1926).

 Nach­name: Deschler

 Vorname: Marcel

 Dienst­grad:

 Geburts­da­tum: 25.04.1926

 Geburt­sort:

 Todes-/Vermiss­ten­da­tum: 01.11.1944

 Todes-/Vermiss­te­nort: Russ­land

 Dier­stein Lucien (* Muns­ter 24.9.1915).

 Nach­name: Dier­stein

 Vorname: Luzian

 Dienst­grad: Soldat

 Geburts­da­tum: 24.09.1915

 Geburt­sort: Colmar

 Todes-/Vermiss­ten­da­tum: 02.07.1945

 Todes-/Vermiss­te­nort: Kgf. im Gebiet Kiew

 Dillen­se­ger Georges (* Herb­sheim 19.2.1914) (RPBR n°931).

 Dombrovski Jean (*Stras­bourg 22.11.1915).

jpg_Dillenseger_G.jpg jpg_Emmendoerfer_Emile.jpg

 Emmen­doer­fer Emile (* Fouday 24.12.1923) (RPBR n°1125).

 Gerling Robert (* 13.12.1917).

 Graeff Jacques (* Flei­sheim 17.8.1914).

 Grei­ner Albert (* Roppe­willer 6.6.1916).

 Nach­name: Grei­ner

 Vorname: Albert

 Dienst­grad: Grena­dier

 Geburts­da­tum: 05.06.1916

 Geburt­sort: Ropp­wei­ler

 Todes-/Vermiss­ten­da­tum: 08.04.1945

 Todes-/Vermiss­te­nort: Kgf. in Kirsa­now Gebiet Tambow

jpg_Emmendoerfer_Emile.jpg

 Haas Werner (* Bathe­now 18.2.1915) (RPBR n°1810).

 Nach­name: Haas

 Vorname: Werner

 Dienst­grad:

 Geburts­da­tum: 18.02.1915

 Geburt­sort:

 Todes-/Vermiss­ten­da­tum:

 Todes-/Vermiss­te­nort: Frisches Haff u. Nehrung

Hahn Alfred (* Stras­bourg 22.10.1919) (RPBR n°1844).

 Hart­mann Ferdi­nand (* Hatts­tatt 14.7.1919).

 Holstein François (* Hettange 15.1.1923).

 Nach­name: Holstein

 Vorname: Franz

 Dienst­grad:

 Geburts­da­tum: 15.01.1923

 Geburt­sort:

 Todes-/Vermiss­ten­da­tum:

 Todes-/Vermiss­te­nort: Russ­land

jpg_HAHN_Alfred.jpgjpg_Hougnon_Paul.jpg

 Hougnon Paul (* Ranrupt 31.12.1924) (RPBR n°2261).

 Nach­name: Hougnon

 Vorname: Paul

 Dienst­grad:

 Geburts­da­tum: 31.12.1924

 Geburt­sort:

 Todes-/Vermiss­ten­da­tum:

 Todes-/Vermiss­te­nort: Russ­land

 Hunt­zin­ger Arthur (* Westhal­ten 3.4.1921).

 Nach­name: Hunt­zin­ger

 Vorname: Arthur

 Dienst­grad:

 Geburts­da­tum: 03.04.1921

 Geburt­sort:

 Todes-/Vermiss­ten­da­tum: 01.10.1943

 Todes-/Vermiss­te­nort: Raum Dnje­pro­pe­trowsk

jpg_JACKY_Fred.jpgjpg_JUND_Georges.jpg

 Jacky Frédé­ric (* Clee­bourg 13.2.1911) (RPBR n°2379).

 Jund Georges (* Offwiller 25.3.1913) (RPBR n°2456).

 Nach­name: Jund

 Vorname: Georg

 Dienst­grad:

 Geburts­da­tum: 25.03.1913

 Geburt­sort:

 Todes-/Vermiss­ten­da­tum: 01.07.1944

 Todes-/Vermiss­te­nort: Polen

 Kapfer Albert (* Ohlun­gen 17.6.1911) (RPBR n°2525).

 Nach­name: Kapfer

 Vorname: Albert

 Dienst­grad:

 Geburts­da­tum: 17.06.1911

 Geburt­sort:

 Todes-/Vermiss­ten­da­tum: 01.11.1944

 Todes-/Vermiss­te­nort: Warschau / Narew Brücken­kopf

 Kappler Pierre (* Gert­willer 15.1.1923).

 Nach­name: Kappler

 Vorname: Peter

 Dienst­grad:

 Geburts­da­tum: 15.01.1923

 Geburt­sort:

 Todes-/Vermiss­ten­da­tum: 01.01.1945

 Todes-/Vermiss­te­nort: Radom / Zwolen

jpg_Kapfer_Albert.jpgjpg_Kautzmann_Alfred.jpg

 Kauf­mann Charles (* Rohr­furt 30.9.1918).

 Nach­name: Kauf­mann

 Vorname: Karl

 Dienst­grad:

 Geburts­da­tum: 30.09.1918

 Geburt­sort:

 Todes-/Vermiss­ten­da­tum: 01.11.1943

 Todes-/Vermiss­te­nort: Russ­land

 Kautz­mann Alfred (* Reich­shof­fen 21.12.1925) (RPBR n°2563).

 Nach­name: Kautz­mann

 Vorname: Alfred

 Dienst­grad:

 Geburts­da­tum: 21.12.1925

 Geburt­sort:

 Todes-/Vermiss­ten­da­tum: 01.05.1944

 Todes-/Vermiss­te­nort: Alma Tamak/Baidary/Belbeck/Kap Lukul/Ba-
chtschi­sa­raij/BijukU­sen­basch/Sewas­to­pol

 Klein Jacques (* Hoch­fel­den 17.12.1917) (RPBR n°6443).

 Knoep­flin Xavier-Pierre (* Ferrette 22.4.1924).

 Nach­name: Knöp­flin

 Vorname: Xaver Peter

 Dienst­grad:

 Geburts­da­tum: 22.04.1924

 Geburt­sort:

 Todes-/Vermiss­ten­da­tum: 01.08.1943

 Todes-/Vermiss­te­nort: Karat­schjew

 Kormann Marcel (* 2.1.1922). Proba­ble­ment iden­tique à Korn­mann Marcel (* Bolsen­heim 2.1.1922, RPBR n°2870).

jpg_KLEIN_Jacques.jpgjpg_Kornmann_Marcel.jpg

 Maeder Charles (* Dambach 8.12.1919).

 Nach­name: Mäder

 Vorname: Karl

 Dienst­grad:

 Geburts­da­tum: 08.12.1919

 Geburt­sort:

 Todes-/Vermiss­ten­da­tum: 01.05.1944

 Todes-/Vermiss­te­nort: Alma Tamak/Baidary/Belbeck/Kap Lukul/Ba-
chtschi­sa­raij/BijukU­sen­basch/Sewas­to­pol

 Mathis Camille (* Ranrupt, Bas-Rhin, 12.6.1921) (RPBR n°3445).

jpg_Mathis_Camille.jpgjpg_MAURER_Julien.jpg

 Maurer Julien (* Villé, Bas-Rhin, 12.3.1920) (RPBR n°3473).

 Nach­name: Maurer

 Vorname: Julius

 Dienst­grad:

 Geburts­da­tum: 12.03.1920

 Geburt­sort:

 Todes-/Vermiss­ten­da­tum: 01.11.1944

 Todes-/Vermiss­te­nort: Radom / Zwolen

 Merkel Charles (* Surbourg, Bas-Rhin, 7.1.1914) (RPBR n°3536).

jpg_Merkel_Charles.jpgjpg_Meyer_Maurice.jpg

 Meyer Maurice (* 26.9.1921). Proba­ble­ment iden­tique à Meyer Maurice (* Mutzig, Bas-Rhin, 26.9.19221, RPBR n°3633).

 Meyer Paul (* Hindi­sheim, Bas-Rhin, 18.6.1914) (RPBR n°3637).

 Meyer Paul (* Blies­bruck 14.8.1922).

 Meyer Pierre (* 27.4.1924).

jpg_Meyer_Paul.jpgjpg_Meylaender_Charles.jpg

 Meylaen­der Charles (* Hangen­bie­ten, Bas-Rhin, 17.9.1909) (RPBR n°3658).

 Nach­name: Meylaen­der

 Vorname: Karl

 Dienst­grad:

 Geburts­da­tum: 17.09.1909

 Geburt­sort: Hangen­bie­ten

 Todes-/Vermiss­ten­da­tum:

 Todes-/Vermiss­te­nort:

 Minck François (* Ribeau­villé, Haut-Rhin, 10.10.1924).

 Minni Fernand (* Stein­bourg, Bas-Rhin, 17.11.1927) (RPBR n°3678).

jpg_Minni_Fer.jpgjpg_Munck_Roger.jpg

 Mitschi René (* Gries­bach 25.1.1918).

 Munch Alfred (* Stras­bourg 5.1.1911).

 Munck Roger (* Riche­mont 20.2.1923) (RPBR n°3830).

 Nach­name: Munck

 Vorname: Roger

 Dienst­grad:

 Geburts­da­tum: 20.02.1923

 Geburt­sort:

 Todes-/Vermiss­ten­da­tum: 01.01.1943

 Todes-/Vermiss­te­nort: Kursk Stadt / Bukrejewka / Uscha­kowo / Tuss­karj Fluss

 Noël Morin (* Metz, Moselle, 15.4.1920).

 Nach­name: Nöl

 Vorname: Morin

 Dienst­grad:

 Geburts­da­tum: 15.04.1920

 Geburt­sort:

 Todes-/Vermiss­ten­da­tum: 01.08.1944

 Todes-/Vermiss­te­nort: Russ­land

 Pfert­zel Alfred (* Orsch­willer, Bas-Rhin, 19.11.1914) (RPBR n°4089).

 Pletsch Eugène (* 10.5.1925).

 Rinck Albert (* 14.10.1915).

jpg_Pfertzel_Alfred.jpgjpg_SAUTER_JM.jpg

 Sauter Jean-Marie (* Mertz 20.2.1923). (RPBR n°4555).

 Schaef­fer François (* Clouange 25.12.1927).

 Nach­name: Schäf­fer

 Vorname: Franz

 Dienst­grad:

 Geburts­da­tum: 25.12.1927

 Geburt­sort:

 Todes-/Vermiss­ten­da­tum: 01.03.1945

 Todes-/Vermiss­te­nort: Stet­tin / Finken­walde bei Stet­tin / Gross Ziege­nort / Stol­zen­ha­gen

 Schmid Charles (* Stras­bourg 21.10.1921) (RPBR n°4927).

 Nach­name: Schmid

 Vorname: Karl

 Dienst­grad:

 Geburts­da­tum: 21.10.1921

 Geburt­sort:

 Todes-/Vermiss­ten­da­tum: 01.11.1944

 Todes-/Vermiss­te­nort: Radom / Zwolen

jpg_SCHMID_Charles.jpgjpg_Schmieder_Charles.jpg

 Schmie­der Charles (* Stras­bourg 7.2.1917) (RPBR n°4932).

 Nach­name: Schmie­der

 Vorname: Karl

 Dienst­grad:

 Geburts­da­tum: 07.02.1917

 Geburt­sort:

 Todes-/Vermiss­ten­da­tum: 01.12.1944

 Todes-/Vermiss­te­nort: Raum Shito­mir

jpg_SCHMITT_Eugene.jpgSchmitt Eugène (* Brem­mel­bach 12.3.1922) (RPBR n°4977).

 Nach­name: Schmitt

 Vorname: Eugen

 Dienst­grad:

 Geburts­da­tum: 12.03.1922

 Geburt­sort:

 Todes-/Vermiss­ten­da­tum: 01.08.1943

 Todes-/Vermiss­te­nort: Russ­land

 Schmitt Ferdi­nand (* Sentheim 18.5.1924).

 Nach­name: Schmitt

 Vorname: Ferdi­nand

 Dienst­grad:

 Geburts­da­tum: 18.05.1924

 Geburt­sort:

 Todes-/Vermiss­ten­da­tum: 01.02.1944

 Todes-/Vermiss­te­nort: Marjinss­koje / Niko­pol / Scho­lo­chowo / Staryje Tschen­tom­lyk / Weli­kij Shamenka

 Schmitt Ferdi­nand (* Mulhouse 13.11.1924).

 Schnei­der Charles (* Urmatt 22.1.1923).

 Nach­name: Schnei­der

 Vorname: Charles

 Dienst­grad: Grena­dier

 Geburts­da­tum: 22.01.1923

 Geburt­sort: Urmatt

 Todes-/Vermiss­ten­da­tum: 11.04.1944

 Todes-/Vermiss­te­nort: In der Kgf. in Wolsk/Wolga

 Schohn André (* Ippling 2.7.1920).

 Schu­ler Jacques (* Soultz-sous-Forêts, Bas-Rhin, 23.12.1923) (RPBR n°5205).

jpg_Schwaab_Antoine.jpgjpg_Schuler_Jacques.jpg

 Schwaab Antoine (* Stras­bourg 21.6.1921) (RPBR n°5229).

 Sprauer Xavier (* Muhl­bach-sur-Bruche, Bas-Rhin, 10.9.1920) (RPBR n°6564 A).

 Nach­name: Sprauer

 Vorname: Xaver

 Dienst­grad:

 Geburts­da­tum: 10.09.1920

 Geburt­sort:

 Todes-/Vermiss­ten­da­tum: 01.08.1943

 Todes-/Vermiss­te­nort: Dobro­wodje / Lobki / Nowo Jamss­koje /
Sjewsska

jpg_SPRAUER_Xavier.jpgjpg_Steinmetz_Louis.jpg

 Stebe­ner Aloïs (* Sarre­gue­mines, Moselle, 24.7.1924).

 Nach­name: Stebe­ner

 Vorname: Alois

 Dienst­grad:

 Geburts­da­tum: 24.07.1924

 Geburt­sort:

 Todes-/Vermiss­ten­da­tum: 01.11.1944

 Todes-/Vermiss­te­nort: Marjinss­koje / Niko­pol / Scho­lo­chowo / Staryje Tschen­tom­lyk / Weli­kij Shamenka

 Stein­metz Louis (* Schir­rhein, Bas-Rhin, 30.7.1922) (RPBR n°5354).

 Nach­name: Stein­metz

 Vorname: Ludwig

 Dienst­grad:

 Geburts­da­tum: 30.07.1922

 Geburt­sort:

 Todes-/Vermiss­ten­da­tum: 01.06.1944

 Todes-/Vermiss­te­nort: Polen

 Strie­gel Georges (* Hoerdt, Bas-Rhin, 14.6.1919).

 Nach­name: Strie­gel

 Vorname: Georg

 Dienst­grad:

 Geburts­da­tum: 14.06.1919

 Geburt­sort:

 Todes-/Vermiss­ten­da­tum: 01.12.1943

 Todes-/Vermiss­te­nort: Russ­land

 Thiria Emile (* Mens­kirch 16.4.1924).

 Wagner Lucien (* Bergheim 24.8.1921).

 Nach­name: Wagner

 Vorname: Lucien

 Dienst­grad:

 Geburts­da­tum: 24.08.1921

 Geburt­sort:

 Todes-/Vermiss­ten­da­tum: 01.01.1945

 Todes-/Vermiss­te­nort: Polen

jpg_WEBER_Emile.jpg

 Weber Emile (* Traen­heim, Bas-Rhin, 19.3.1924) (RPBR n°5807).

 Wilhelm Antoine (* Algrange 16.11.1923).

 Woehr­lin Herr­mann (* Witten­heim 28.2.1924).

 Zaep­fel Charles (* Hirz­fel­den 2.10.1924).

 Nach­name: Zäpfel

 Vorname: Karl Michael

 Dienst­grad:

 Geburts­da­tum: 02.10.1924

 Geburt­sort:

 Todes-/Vermiss­ten­da­tum: 01.05.1944

 Todes-/Vermiss­te­nort: Alma Tamak/Baidary/Belbeck/Kap Lukul/Ba-
chtschi­sa­raij/BijukU­sen­basch/Sewas­to­pol

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *